Ontwikkeling Windplan Groen

Het indienen van een aantal zienswijzen heeft er toe geleid dat de toelichting op de Wijziging Omgevingsverordening Flevoland Windplan Groen op onderdelen is aangevuld. Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben vervolgens op 17 September 2019 het Projectplan goedgekeurd en de Wijziging Omgevingsverordening Flevoland Windplan Groen vastgesteld. Dat was (opnieuw) een belangrijk moment. Hindernissen onderweg daar naar toe waren (en deels zijn nog) o.a. de uitspraak van de Raad van State om de PAS niet meer van toepassing te laten zijn op vergunningsverlening, waardoor zelfs het bouwen van windmolens niet door zou kunnen gaan, het participatie traject rondom Hanzewind en het zorgen voor een goede dekkingsgraad voor een radar van defensie. Deze problemen en vele andere zijn en worden voortvarend opgepakt door deskundige mensen en daar wordt op heel verschillende manieren hard aan gewerkt. Windshare draagt in verschillende werkgroepen en in de Koepel haar steentje bij. Als u meer informatie wenst over de voortgang van Windplan Groen, b.v. over de recent opgerichte 160 meter lange windmeetmast aan de Hondweg, dan verwijzen we u graag naar de Nieuwsbrieven op de site van Windplan Groen. https://www.windplangroen.nl/publicaties/  

 

Lidmaatschap weer open per 1 augustus 2019

Per 1 Augustus 2019 stellen we het lidmaatschap van de Vereniging Windshare opnieuw open voor alle bewoners/ondernemers in het buitengebied die voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in de statuten. Nieuwe leden kunnen dan bij een volgende inlegronde meedoen.

 

Download
Lidmaatschap formulier
Inschrijfformulier_windshare2019).pdf
Adobe Acrobat document 103.8 KB

Voor meer informatie zie  www.wind-share.nl/lid-worden-van-windshare/

oprichting windshare, wind-share, leden, opgericht, wie zijn wij, participatie, windenergie projecten, flevoland, windenergie, projectgebieden Oost en West,
Download
Poster 'Windshare en Windplan Groen'
Poster Windshare en windplan Groen.pdf
Adobe Acrobat document 240.2 KB
Download
Poster 'Wat is Windshare'
Poster Wat is Windshare.pdf
Adobe Acrobat document 198.1 KB

Nieuws

Lees hier het laatste nieuws over Windshare

Over Windshare

Lees hier meer over Windshare.