Marktonderzoek Windshare

Bewoners van het buitengebied van Oostelijk Flevoland hebben veel belangstelling voor participatie in windenergie, zo bleek  uit het uitgebreide onderzoek dat werd gehouden door bureau Kiekendief, met steun van de Windvereniging Oostelijk Flevoland, Provincie Flevoland en de gemeenten Dronten en Lelystad.

 

Bijna driekwart (74%) vindt participatie in windenergie in Flevoland belangrijk

Presentatie Windshare

Bewoners aan het woord

 

"Zeer complexe materie die beter samen opgepakt kan worden met deskundige ondersteuning"

 

"Alleen lukt het niet. In het verleden is het een dobbelspel geweest. Wel de lasten niet de lusten"

 

"Eerlijk verdeling van de mogelijkheden"

 

"Omdat iedereen op basis van gelijkheid moet kunnen participeren in alle initiatieven / te ontwikkelen windparken zoals in het verleden is afgesproken"

 

"In dit complexe gebeuren is het van grote waarde dat bewoners in een breed spectrum kunnen mee participeren, zodat het een "ons" gevoel wordt"

 

"Kan een interessante belegging zijn"