Over Windshare

Provinciaal beleid, windenergie, regionale economie, duurzame energie, Flevoland, Dronten, Lelystad, Zeewolde, initiatiefnemers, windparken, Regioplan, ondernemers, buitengebied, risico dragend, participatie

Provinciaal beleid

Provincie Flevoland en de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde hebben samen gewerkt aan een plan voor een grootschalige sanering en opschaling van windturbines in Flevoland. Met als doel meer duurzame energie opwekken met minder molens. Om te voldoen aan de opgave windenergie van de landelijke overheid en voor een mooier landschap en versterking van de regionale economie.

 

In Zuid- en Oost-Flevoland zijn 4 gebieden gemarkeerd waar binnen initiatiefnemers windparken kunnen ontwikkelen (zie kaart). Een belangrijke rol is weggelegd voor grondeigenaren, windmoleneigenaren en bewoners van deze wind ontwikkel gebieden. 

Het  Regioplan Windenergie is op 13 Juli 2016 door Provinciale Staten vastgesteld.

 

Regioplan Windenergie

Het plan is het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland geworden. In dit plan zijn kaders vastgelegd voor de realisatie van windenergie. Een belangrijk onderdeel van het Regioplan is de verplichting tot het bieden van participatie mogelijkheden voor bewoners en ondernemers in het buitengebied. Op Windwaarts.nl staat veel extra informatie over het Regioplan

 

Bewoners en ondernemers die om uiteenlopende redenen niet eerder mee konden doen met de ontwikkeling van windenergie worden nu in de gelegenheid gesteld om te participeren vanaf de eerste risico dragende (ontwikkelings)fase.

 

Windshare

In de zomer van 2015 heeft het bestuur van de WVOF (Wind Vereniging Oostelijk Flevoland)  een aantal leden / bewoners van het buitengebied gevraagd om zich bezig te gaan houden met participatie. Na een grondige inventarisatie van de behoefte aan participatie  onder de bewoners van het gebied in het voorjaar van 2016 is op 18 Augustus 2016 de vereniging Windshare opgericht.