Financiële participatie, Obligaties.

Voor inwoners van de gemeente Dronten en Lelystad die nog niet financieel participeren in Windplan Groen is er nu, in de vorm van obligatielening, de kans te participeren in de niet risicovolle fase van het windplan.

Over de participatie en de uit te schrijven obligatielening worden voor belangstellenden informatiebijeenkomsten georganiseerd.

 

Op 10 oktober a.s. in de Pijler te Lelystad, aanvang 19.30 uur.

Op 11 oktober a.s. in de Open Hof te Dronten, aanvang 14.00 uur én 19.30 uur.

 

In het informatie Memorandum (IM) kunt u de details lezen over deze vorm van financiële participatie.

U vindt het IM evenals de voorwaarden voor deelname en de mogelijkheid om u op te geven voor de informatiebijeenkomst op de website van Windplan groen, www.windplangroen.nl/participatie

 

Het Windplan groen-journaal 26-9-2023, dat onder andere in het teken stond van de obligatie uitgifte, kunt u terugkijken via de website van Windplan groenhttps://www.windplangroen.nl/journaal-26-september-2023/.

Windshare Groen BV

Binnen Windplan Groen vordert de bouw gestaag. Er wordt met zes grote kranen zoveel mogelijk gebouwd. Het weer, de wind, bepaalt met name de vorderingen die gemaakt worden. De verschillende parken bevinden zich daardoor ook in verschillende stadia van de bouw.

Als eerste was het Zeebiestocht, waar twee testmolens van Nordex werden gebouwd en door Nordex in gebruik genomen. Vervolgens werden er bij XY Wind drie “kleine” Vestas molens gebouwd en is de Take over reeds gepasseerd. Dat is ook het geval bij Vires Venti. Dit is binnen Windplan Groen het eerste park wat volledig is voltooid en waar de Take over ook al heeft plaats gevonden. Bij Flevo Ventum, Kubbeweg en Olsterwind is de bouw van de turbines afgerond, maar heeft de Take over nog niet plaats gevonden. Aan de overige parken wordt momenteel dus volop gebouwd. Als het weer het toelaat, is de planning dat alle turbines er voor het eind van 2023 staan. De laatste Take overs staan dan in maart 2024 gepland.

De vorderingen zijn op de website van Windplan Groen voor iedereen te volgen.

Het volgende WKG journaal staat gepland op 26-9-2023

Jaarvergadering 29 juni 2023

 

Deze is gehouden op 29 juni in de Binding te Biddinghuizen.

 

Op de agenda stonden jaarverslag Secretaris & Penningmeester. Daarnaast zijn actualiteiten bij Windshare Groen BV en Windshare West BV besproken.

 

Hubert Ceelaert en Marjan van der Wijngaard zijn herkozen voor de laatste termijn als bestuurslid.

Ledenvergadering 23 februari 2023

 

 

Op de agenda stonden deze vergadering stonden onder andere.

 

 1. Wytse van der Kolk, project manager Ventolines : Asset Management.
 2. Ontwikkelingen Windshare West BV.
 3. Ontwikkelingen Windshare Groen BV

De parken

In het gebied oost zijn volop bouw ontwikkelingen zichtbaar ten behoeve van Windplan Groen.

Zo zijn de eerste twee windturbines voor Windpark Flevo Ventum aan de Hogevaart, tussen Biddinghuizen en Dronten, volledig opgebouwd.

Bij Windpark Zeebiestocht II staan twee al draaiende molens.  Daarnaast staan er bij Vires Venti  vier,  bij Windpark Kubbeweg 2  één molen en bij Windpark XY-Wind drie volledige molens.

Voor Holding Ansjovisstroom, Olsterwind Beheer BV en Windpark Hanze zijn de laatste heiwerkzaamheden bijna voltooid en moeten er nog een aantal funderingen worden gestort.

Het is de bedoeling dat eind 2023 alle te bouwen windturbines gereed zijn. Tot op heden loopt de bouw voorspoedig en is in grote lijnen op schema.

Als de bouw voltooid is volgt een periode van testen en inregelen. De verwachting is dat alle parken van Windplan Groen in 2024 operationeel zullen zijn.

 

 

Windshare West

Bij Windplan West worden er al geruime tijd gesprekken gevoerd met verschillende partijen om tot een uitvoerbaar plan voor het gebied West (Bruin) te komen. Inmiddels hebben de inspanningen van de samenwerkende partijen ertoe geleid dat West op de politieke agenda staat.

 

 

Lidmaatschap

De Vereniging Windshare was gesloten voor lidmaatschap in het kader van FlevoBESS BV. Momenteel staat het lidmaatschap voor de Vereniging Windshare weer open.

FlevoBESS

 

Windshare heeft de oprichting  van het batterijproject FlevoBESS mede mogelijk gemaakt. Er is een aparte entiteit opgericht voor FlevoBESS BV.

Een aanzienlijk aantal leden van Windshare heeft belangstelling getoond. Reden voor Windshare om de verantwoordelijkheid te nemen door in het bestuur van FlevoBESS BV zitting te nemen.

De eerste en de tweede investeringsronde voor de ontwikkelingsfase FlevoBESS BV hebben inmiddels plaats gevonden.

Jaarvergadering

Op dinsdag 28 juni 2022 heeft de jaarvergadering van de vereniging Windshare plaatsgevonden.

 

Daarnaast zijn de ontwikkelingen binnen Windshare Groen en Windshare West besproken.

Investeringsmogelijkheid batterij project Gesloten Distributiesysteem Windplan Groen

Op donderdag 21 april is er een ledeninformatie bijeenkomst gehouden  om te peilen wat de interesse is onder de leden voor investering in een batterij project.

 

De bijeenkomst is gehouden in de Binding te Biddinghuizen.

 

Leden hadden de mogelijkheid tot 28 april om een indicatie af te geven. Mede hierdoor hebben drie windparken namens de totale achterban op tijd een aanvraag kunnen indienen bij het GDG.

 

Ledenvergadering 17 januari 2022

 Op maandag 17-01-2022 is er een ledenvergadering van de vereniging Windshare gehouden.

 

 

In verband met Covid-19 werd de vergadering via Zoom gehouden.

 

Onderwerpen waren:

 

 • Actualiteiten Windshare Groen
 • Windshare West
 • Aanbesteding & Uitvoering bouwproces windmolenparken WIndplan Groen

Verhandelbaarheid certificaten

 

In 2021 heeft de Vereniging Windshare u aangegeven dat als u certificaten wenst aan te bieden of te kopen dat u daar vrij in bent. U kunt eventueel een mail sturen naar info@wind-share.nl waarin u uw wens van vraag of aanbod kenbaar maakt. Windshare kan dan vraag en aanbod bij elkaar brengen.

De Vereniging Windshare maakt geen deel uit van de onderhandeling over - noch de totstandkoming tot - de transactie.

Iedere transactie loopt via de  notaris.                          

 

En; let u er te allen tijde op dat u niet meer dan 4,99%  van het totaal aantal uitstaande certificaten verkrijgt. U kunt maximaal 5.000 certificaten verkrijgen.

De Vereniging Windshare vraagt u,- wanneer u certificaten verkocht heeft,- dit te melden en enkele gegevens van de koper door te geven. Zodat Windshare de nieuwe certificaathouder zo nodig kan bereiken.

Windshare West

 

 Bij Windshare West worden er geregeld gesprekken gevoerd met verschillende partijen om tot een uitvoerbaar plan te komen, voorzichtig aan is er vooruitgang en de communicatie verloopt positiever.

Binnenkort zal er weer een gesprek plaatsvinden met de provincie.

 

Windplan Groen Journaal

 Bent u geïnteresseerd en/of heeft u vragen over de bouwvorderingen van Windplan Groen dan verwijzen wij u naar het tweede Windplan Groen Journaal van woensdag 8 december om 19.30 uur. U kunt tijdens de uitzending uw vragen stellen.

De uitzending is rechtstreeks te volgen via internet: https://live.kwoot.nl/webinar-windplan[1]groen-journaal-8-dec

Na afloop is het Windplan Groen Journaal terug te kijken via de website van het windplan: www.windplangroen.nl/journaal.

Windplan Groen Journaal

 

Donderdag 24 juni 2021 om 20.00 uur  heeft het eerste éérste Windplan Groen Journaal plaatsgevonden met o.a. Gedeputeerde Fackeldey en woordvoerders van TenneT-Liander en aannemingsbedrijf Van Gelder.

En met bijdrages van Wim Luijkx en Wilfried Groot Koerkamp.

Het journaal terug te luisteren via https://live.kwoot.nl/windplangroen-24juni/O

Jaarvergadering Windshare

 

 

Op 31 mei 2021 heeft de jaarvergadering plaatsgevonden via Zoom verbinding vanuit Greidanus in Dronten. Het verslag van de secretaris en van de penningmeester worden besproken en goed gekeurd. 

 

Na de pauze is het woord aan Niels de Fijter, financieel coördinator van Windplan Groen.  Hij geeft de aanwezige leden een presentatie over de "Financiering van een windpark" 

Windshare West BV

 

 

In regio West blijven de overheden, particulier windmolen eigenaren, WUR en Windshare zoeken naar de juiste formule om tot samenwerking en uiteindelijk een plan te komen. Hiervoor is op 7 december 2020 Windshare West BV opgericht.

Certificaten Windshare Groen BV

 

De certificaten zijn uitgegeven op 30 december 2020, de akte van uitgifte van aandelen en de akte van certificering zijn getekend door notariskantoor van Dijk en de Jongh.

 

De laatste certificaten worden op dit moment op naam gezet door de notaris en daarna zijn alle inleg gelden  vastgelegd in certificaten van aandelen Windshare Groen BV. 

 

We zijn heel blij dat we dit belangrijke doel voor u en met u, de afgelopen jaren hebben mogen realiseren. Het doel van de vereniging Windshare is immers dat alle bewoners en ondernemers in het buitengebied mee kunnen doen met de mogelijkheden die nieuwe windenergie te bieden heeft.

 

Jaarvergadering Windshare

 

Op dinsdag 20 oktober 2020 wordt de jaarvergadering van de vereniging Windshare gehouden.

 

In verband met Covid-19 is besloten de vergadering via Zoom te laten verlopen.

 

Na sluiting van de agenda jaarvergadering was Lucas Lambers aanwezig, project directeur van WKG. Lucas heeft een presentatie gegeven "Windplan Groen, op naar de uitvoering". 

Resultaat 4e Inlegronde WKG

Op 31-7-2020 is de vierde ronde van Windshare Groen BV, voor het investeren in de initiatieven binnen Windplan Groen, gesloten.

Het is zeer verheugend jullie te mogen melden dat wij de gevraagde € 3 miljoen ruimschoots hebben gehaald. Begin oktober 2020 hebben leden bericht gekregen over toekenning van gewenste inleg in de 4e ronde WKG. EInd november zijn alle betalingen voor ronde 4 voldaan. 

 

Informatiebijeenkomst Participeren via Windshare Groen BV. Ronde 4 Ontwikkelfase Windplan Groen.

6 Juli 2020 wordt er een informatiebijeenkomst gehouden voor de leden van Windshare Groen BV.  Deze zal plaatsvinden bij Dorhout Mees en is met aanmeld verplichting. Bent u nog een geen lid kunt u via onderstaand formulier lid worden.  De 4e ronde zal eindigen op 31 juli 2020. Als u  voor de ze datum lid wordt bestaat de mogelijkheid om met ronde 4 mee te kunnen doen.

Dit is wellicht de laatste ronde om volwaardig en risicodragend deel te kunnen nemen in de ontwikkelingsfase.

 

Deze vierde ronde loopt van 7 Juli tot 31 Juli 2020.

Voor U de kans om te participeren in de te verwachten rendementen van Windplan Groen!

Wij willen u als lid graag extra informatie geven over de vierde inlegronde. Informatie over de ontwikkelingen, de risico’s, de procedure en de prijs van de nieuwe certificaten.

Wij nodigen u hiervoor van harte uit op 6 Juli 2020.

 

Locatie: Dorhout Mees  Strandgaperweg 30  8256PZ Biddinghuizen.

Inlooptijd: 19.45 uur.

Aanvang: 20.00 uur.

.

 In verband met Covid-19 maatregelen is het noodzakelijk dat:

 

 • U zich aanmeldt voor de vergadering. Wij ontvangen uw aanmelding graag voor 3 Juli via info@wind-share.nl
 • Per lidmaatschap kan er maximaal 1 persoon de vergadering bijwonen.
 • Mocht u of één van uw huisgenoten op 6 Juli Covid-19 gerelateerde klachten hebben dan verzoeken wij u een bericht van afmelding te sturen op info@wind-share.nl
 • Ook wanneer u anderszins verhindert bent verzoeken wij u een afmelding te sturen.

Wat brengt 2020? U kunt alsnog lid worden!!!

Alle leden zullen in Augustus/September via de mail een uitnodiging krijgen om deel te nemen in de vierde ronde. Net als in de derde en voorgaande rondes is het belangrijk er op te letten dat u onder de maximaal 4,99 % van het totaal ingelegd vermogen van Windshare Groen BV blijft. Maar evengoed kunt u, net als in voorgaande rondes, ook voor het kleinst mogelijk bedrag deelnemen of iets daar tussen in.

 

Bent u nog geen lid en voldoet u aan de voorwaarden om lid te worden dan kunt u onderstaand lidmaatschapsformulier invullen.

 

 

 

Ons doel blijft: iedereen in het buitengebied kunnen laten delen in de mogelijkheden van nieuwe windenergie!  

Voor u, met u!

 

Download
Inschrijfformulier_windshare2020.pdf
Adobe Acrobat document 103.8 KB

GDS

Nog een afkorting: GDS staat voor Gesloten Distributie Systeem. Om de stroom van de molens straks te kunnen leveren aan het stroomnet wordt meestal door de netbeheerder een stekker klare aansluiting gemaakt voor een lijn of turbine. In het geval van Windplan Groen met 9 parken is het beter gebleken om een “eigen” Gesloten Distributie Systeem te bouwen waar alle parken op aangesloten worden. We doen veel samen. Niet alles, maar wel zoveel als nuttig is. Windshare is daar voorstander van en laat haar stem in alle initiatieven horen.

 

SDE

.In Oktober 2019 zijn de SDE aanvragen voor alle initiatieven ingediend. In Maart 2020 zijn voor alle parken SDE beschikkingen ontvangen. Dat is heel goed nieuws! Na de mijlpalen regioplan, inpassingsplan, vergunningen is het ontvangen van de SDE beschikking een cruciale voorwaarde om door te kunnen gaan met het project. Het risico dat nu over blijft zit vooral in de beoordeling van de Raad van State van de zienswijzen in beroep (uitspraak November/December dit jaar) en in mogelijke bouw- en financieringsrisico’s. 

 

Certificaten Windshare Groen BV

De certificaten zijn uitgegeven op 27-12-2019, de akte van uitgifte van aandelen en de akte van certificering zijn getekend door notariskantoor van Dijk en de Jongh. Tevens hebben alle leden het  informatiememorandum gekregen, met informatie over de belegging certificaten windplan Groen van Windshare Groen B.V.

 

De laatste certificaten worden op dit moment op naam gezet door de notaris en daarna zijn alle inleg gelden van de eerste, tweede en derde ronde vastgelegd in certificaten van aandelen Windshare Groen BV. De eigenaren van certificaten zijn mede eigenaar van een stukje van alle Windparken die de komende jaren in Windplan Groen worden gerealiseerd.

 

We zijn heel blij dat we dit belangrijke doel voor u en met u, de afgelopen jaren hebben mogen realiseren. Het doel van de vereniging Windshare is immers dat alle bewoners en ondernemers in het buitengebied mee kunnen doen met de mogelijkheden die nieuwe windenergie te bieden heeft.

Ontwikkeling Windplan Groen SDE

In Oktober jl. zijn de SDE aanvragen voor alle initiatieven ingediend. De maanden daarvoor hebben voor een groot deel in het teken gestaan van die SDE aanvragen. Alles is goed gegaan en we hopen eind Januari/begin Februari de beschikkingen te mogen ontvangen. Met Windpark FlevoVentum (47% Windshare) heeft Windshare zich met die SDE aanvraag voor het eerst echt ‘molenaar’ gevoeld. Bij onze andere deelnemingen natuurlijk ook, maar daar zijn onze mede aandeelhouders vaak in the lead.

 

Ontwikkeling Windplan Groen

Het indienen van een aantal zienswijzen heeft er toe geleid dat de toelichting op de Wijziging Omgevingsverordening Flevoland Windplan Groen op onderdelen is aangevuld. Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben vervolgens op 17 September 2019 het Projectplan goedgekeurd en de Wijziging Omgevingsverordening Flevoland Windplan Groen vastgesteld. Dat was (opnieuw) een belangrijk moment. Hindernissen onderweg daar naar toe waren (en deels zijn nog) o.a. de uitspraak van de Raad van State om de PAS niet meer van toepassing te laten zijn op vergunningsverlening, waardoor zelfs het bouwen van windmolens niet door zou kunnen gaan, het participatie traject rondom Hanzewind en het zorgen voor een goede dekkingsgraad voor een radar van defensie. Deze problemen en vele andere zijn en worden voortvarend opgepakt door deskundige mensen en daar wordt op heel verschillende manieren hard aan gewerkt. Windshare draagt in verschillende werkgroepen en in de Koepel haar steentje bij. Als u meer informatie wenst over de voortgang van Windplan Groen, b.v. over de recent opgerichte 160 meter lange windmeetmast aan de Hondweg, dan verwijzen we u graag naar de Nieuwsbrieven op de site van Windplan Groen.

 

Windshare en de intiatieven binnen Windplan Groen

 Ondertussen voert Windshare gesprekken met alle zeven initiatieven om de afgesproken participaties grondig door te spreken en juridisch vast te leggen. Wat mogen we van elkaar verwachten? Het gaat dan om de financiële vormgeving van de inleg en de zeggenschap met (eventueel) bestuursdeelname. De gesprekken verlopen vrijwel allemaal positief. Initiatieven vinden het inmiddels normaal dat Windshare er bij zit en zijn blij dat Windshare de participatie opgave in het gebied, met instemming van de overheden, organiseert. In Windpark Flevo Ventum, het achtste initiatief (met 5 molens) werken we nauw samen met Meeuwentocht en Vires Venti én met Pure Energie (voorheen Raedthuys) om dit park (47% Windshare) als onderdeel van de Hoge Vaart lijn, een goede start te geven.

Op het moment van schrijven gaat alle aandacht uit naar de voorbereiding van het indienen van de SDE aanvragen eind Oktober. Ieder initiatief doet dat zelfstandig maar er wordt goed samengewerkt om alle aanvragen foutloos en voorzien van alle benodigde documenten in te dienen.

 

Én daarnaast is Windshare ook samen met accountants en adviseurs in gesprek met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om zekerheid te krijgen of we de status “deze belegging valt buiten toezicht van de AFM” mogen voeren. Als die toestemming er is dan kunnen we snel teken avonden organiseren samen met de notaris, waarbij uw inleg uit de eerste drie rondes overgezet kan worden in certificaten op aandelen Windshare Groen BV. Het voorbereidend werk daarvoor is inmiddels door de notaris gedaan. U krijgt daarvoor als het zover is natuurlijk een uitnodiging.

 

Lidmaatschap weer open per 1 augustus

 Per 1 Augustus 2019 stellen we het lidmaatschap van de Vereniging Windshare opnieuw open voor alle bewoners/ondernemers in het buitengebied die voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in de statuten. Nieuwe leden kunnen dan bij een volgende inlegronde meedoen

 

Resultaat 3e Inlegronde WKG

 Op 13 juni 2019 hebben wij onze leden kunnen informeren dat het beoogde resultaat voor Inlegronde 3 WKG ruim voldoende was om door te gaan met onze participaties in de verschillende windinitiatieven inclusief ons 'eigen", voor 47% windpark Flevo Ventum. Het beoogde geld is gelukkig behaald en het overgrote deel van het geld is inmiddels binnen. Daarmee zullen we allereerst de EV toets voor de SDE aanvragen van Windplan Groen onderbouwen. Daarna wordt het geld grotendeels besteed om naar rato van deelneming in de initiatieven te investeren

 

Ledenvergadering 23 mei 2019

 Op deze vergadering is er een toelichting gegeven op de 3e inlegronde WKG. Naast onze bestuursleden was WKG, Flynth en Countus aanwezig om informatie te verschaffen aan de leden.

 

9 april 2019

Als onderdeel van WKG heeft Windshare Groen BV op deze dag samen met alle initiatieven de samenwerkingsovereenkomst getekend.

 

Ledenvergadering 25 maart 2019

 Op 25 maart 2019 hebben wij een goed bezochte ledenvergadering gehouden. Met meer informatie over WIndplan Groen en een  toelichting door  Countus op de financiële/fiscale aspecten. 

 

Boer & Zo maart 2019

Ledenvergadering 8 oktober 2018

Maandag 8 oktober inloop 19.45 uur.  Start vergadering 20.00 uur Locatie Runderweg 6, Lelystad

 

Ledenvergadering/informatiebijeenkomst Wind Koepel Groen 2e ronde. Geslaagde bijeenkomst met veel informatie voor de leden. 

 

Inschrijving 2e ronde wasvoor de leden van Windshare geopend vanaf 9 oktober  2018 tot en met 1 november 2018.

 

Ondertekening brief West

 

Namens Windshare tekent Wies Borm op 13 september 2018 de gezamenlijk brief aan de overheden in het gebied West van het regioplan. Middels het schrijven van deze brief wordt door het hele gebied ondersteuning gevraagd aan de overheden om het proces te vergemakkelijken en "echt aan tafel" te komen.

 

 

Jaar-ledenvergadering 24 mei 2018

 

 

Op 24 mei 2018 heeft de 1e jaarvergadering in combinatie met een ledenvergadering plaatsgevonden. Besproken op deze avond is o.a. de volgende punten:
 • Jaarverslag secretaris
 • Jaarverslag penningmeester
 • Toelichting gekozen structuur door Flynth en Countus
 • Update ontwikkelingen Oost en West

Openstelling nieuwe leden

 

 Van 15 maart 2018 tot en met 1 mei 2018 heeft iedereen in het buitengebied van de regio's Oost en West van het regioplan weer de mogelijkheid gehad om lid te worden van Vereniging Windshare. Na sluiting van deze openstelling heeft de vereniging momenteel 189 leden.  

Oprichting STAK en Windshare Groen BV

 

Op 16 april 2018 is de Stichting Administratiekantoor van aandelen in Windshare Groen B.V. opgericht. Het doel is het beheren van de aandelen van Windshare Groen B.V

 

Na het oprichten van de STAK is op 19 april 2018 Windshare groen B.V. opgericht. De volgende stap die te gaan is, is het uitgeven van de certificaten.

Bezoek Lagerwey

 

 

Het bestuur van Windshare heeft of 6 april 2018 de fabriek van Lagerwey bezocht. Hierbij zijn wij bijgepraat over de nieuwste technieken en konden wij in de kop van een nieuw te bouwen windturbine staan.

Inloopbijeenkomsten – informatieavonden Windplan Groen

 

Windplan Groen organiseert samen met de minister van Economische Zaken, de initiatiefnemers en andere betrokkenen inloopbijeenkomsten met betrekking tot een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor Windplan Groen. Windshare zal bij de informatieavonden aanwezig zijn.

Mogelijk heeft u de aankondiging in de media gelezen. Bij deze brengen wij de inloopbijeenkomsten, voor de leden die de aankondiging gemist hebben, onder de aandacht.

 

De bijeenkomsten vinden plaats op:

-maandag 30 oktober 2017: Duurzaamheidswinkel, Stadhuisplein 51 te Lelystad;

-woensdag 1 november 2017: Voorhof, Akkerhof 3 te Biddinghuizen;

-dinsdag 7 november 2017: Open Hof, De Zuid 2 te Dronten.

 

De informatieavonden zijn van 19.00 uur tot 21.00 uur

Ledenvergadering 21 september

 

 Op donderdag 21 september 2017 heeft Windshare de derde ledenvergadering gehouden. Centraal thema tijdens deze ledenvergadering was participatie in Windplan Groen. 

Bewonersavonden Windplan Groen 11, 17 en 18 juli

Windkoepel Groen nodigt alle inwoners van de gemeente Dronten en Lelystad uit voor bewonersavonden over Windplan Groen. Dit plan heeft als doel windmolens in het buitengebied van deze gemeenten te plaatsen. De bijeenkomsten worden gehouden in Dronten, Biddinghuizen en Lelystad.  Hier kunt u kennismaken met Windkoepel Groen en de betrokken overheden. U kunt hen uw vragen stellen over het windplan, het proces en financiële participatie.
Ook zijn de vereniging Windshare en adviesbureau Pondera aanwezig.

 

Datum, plek en tijd
Er worden drie bewonersavonden gehouden. U kunt zelf bepalen welke van de drie avonden u wilt bezoeken,  de inhoud is voor alle drie hetzelfde. Het zijn inloopavonden; dit betekent dat u, zonder aanmelden, kunt binnenlopen wanneer u wilt. De inloopavonden zijn op:

-        Dinsdag 11 juli, 19.00 – 21.00 uur, Duurzaamheidswinkel, Stadhuisplein 51, Lelystad.

-        Maandag 17 juli, 19.00 – 21.00 uur, kerk- en zalencentrum Open Hof, De Zuid 2, Dronten.

-        Dinsdag 18 juli, 19.00 – 21.00 uur, kerk- en zalencentrum De Voorhof, Akkerhof 3, Biddinghuizen.

 

Windkoepel Groen en windplan Groen
Windkoepel Groen (WKG) werkt aan de ontwikkeling van Windplan Groen, in het oostelijk deel van de provincie Flevoland (gemeenten Dronten en Lelystad). WKG is een samenwerking van meerdere windparken in dit gebied. Samen met de overheden maken zij één Windplan Groen. Het Windplan Groen moet ervoor zorgen dat er nieuwe lijnopstellingen komen in de toegewezen nieuwe plaatsingszones en dat de huidige windmolens in dit deel van de provincie worden vervangen door nieuwe windmolens. Met deze strategie worden verschillende doelstellingen bereikt: een duurzamere energiehuishouding, mooier landschap en sterkere economie.
Windplan Groen maakt onderdeel uit van het Regioplan Windenergie van de provincie Flevoland.

 

Website en contact
Vanaf 11 juli is de website van Windplan Groen (www.windplangroen.nl) met meer informatie online. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan dan ook via deze website. Algemene informatie over het Regioplan Windenergie staat op www.flevoland.nl/dossiers/Regioplan-Windenergie. Wilt u contact opnemen met Windplan Groen, dan kan dat via info@windplangroen.nl

 

Ledenvergadering 1 maart 2017.

Op donderdag 1 maart heeft Windshare haar tweede leden vergadering gehouden. Op deze goed bezochte avond hebben de leden informatie gekregen over de daadwerkelijk participatie in Windkoepel Groen. Deze participatie voor leden stond open tot en met 15 maart 2017. 

Ledenvergadering 19 januari 2017.

Op donderdag 19 januari heeft Windshare haar eerste leden vergadering gehouden. Op deze goed bezochte avond hebben de leden informatie gekregen over de mogelijkheden van participatie in windenergie (gebieden groen en west van het regioplan wind). 

Aanmelden leden Windshare boven verwachting. Participatie in Windenergie staat in de belangstelling.

Op 18 Augustus 2016 is Windshare opgericht. De vereniging heeft als doel om voor alle bewoners en ondernemers van het buitengebied de mogelijkheid te scheppen om te participeren in nieuwe windenergie projecten in Flevoland.

 

Sinds de oprichting hebben zich een flink aantal bewoners van het buitengebied opgegeven als lid. Vooral na de eerste informatie avond op 27 Oktober kwamen veel aanmeldingen binnen en na een herinneringsmail met uitleg over het doel van Windshare stroomden de aanmeldingen opnieuw binnen. Blijkbaar willen velen de kans grijpen om straks mee te doen in nieuwe windenergie projecten in het eigen gebied. De betrokkenheid lijkt, zoals ook uit een eerder gehouden marktonderzoek is gebleken, groot te zijn.

Dit vergroot het draagvlak voor windmolens in het gebied.

 

Omdat uit vele telefonische reacties en mails blijkt dat nog niet iedereen op de hoogte was van de doelstellingen van Windshare en toch iedereen in de gelegenheid gesteld moet worden om straks te participeren is de inschrijftermijn verlengd tot 28 November.

 

Daarna zal Windshare zich, in overleg met wind initiatieven, bezig gaan houden met het verkrijgen van participatie ruimte en het ontwikkelen van participatie producten voor haar leden.

 


Windshare. Participatie in windenergie in zicht!

Voor bewoners en ondernemers in het buitengebied komt de mogelijkheid om te participeren in windenergie in zicht.

 

Op een goed bezochte informatie bijeenkomst in de Voorhof in Biddinghuizen werd door bestuursleden van Windshare uitgelegd hoe er straks meegedaan kan worden in nieuwe windenergie projecten.  

 

De drie gastsprekers die, Windkoepel Groen (oost),Wind initiatief Bruin (west) en de Wind Vereniging Oostelijk Flevoland (WVOF) vertegenwoordigden, lieten zich als ware ambassadeurs van Windshare zien. Alle drie lieten ze de aanwezigen weten Windshare als de partner voor participatie in Oostelijk Flevoland te zien. De sprekers waren het er over eens dat het lidmaatschap van Windshare een warme aanbeveling verdient.

 

Omdat sommige nieuwe wind initiatieven al snel van start zullen gaan, is het aanmelden als lid voor Windshare mogelijk tot 15 November 2016. Daarna is er een periode waarin de eerste ronde van uitgifte van participatie producten zal plaats vinden en er geen nieuwe leden kunnen worden toegelaten. Alleen leden kunnen meedoen met de participatie mogelijkheden die Windshare organiseert.

 

Meer informatie met onder andere het inschrijfformulier? Kijk op www.wind-share.nl of mail naar info@wind-share.nl  Windshare opgericht

Persbericht

DRONTEN/LELYSTAD - Bewoners van het buitengebied van Oostelijk Flevoland hebben de vereniging Windshare opgericht. Doel is om voor bewoners van het buitengebied de mogelijkheid te scheppen om te participeren in nieuwe windenergie projecten in Flevoland.DRONTEN/LELYSTAD - Bewoners van het buitengebied van Oostelijk Flevoland hebben de vereniging Windshare opgericht. Doel is om voor bewoners van het buitengebied de mogelijkheid te scheppen om te participeren in nieuwe windenergie projecten in Flevoland.

 

Windshare is een initiatief van bewoners van het buitengebied die de kansen die windenergie biedt voor álle bewoners in het gebied bereikbaar wil maken. Zowel voor bewoners die met het nieuwe Regioplan Windenergie al mogelijkheden krijgen om nieuwe windenergie te exploiteren als voor bewoners die dat niet krijgen maar wel graag meedoen in de mogelijkheden die investeren in windenergie kan bieden. 

 

Bewoners van het buitengebied Oostelijk Flevoland hebben veel belangstelling voor participatie in windenergie, zo bleek dit voorjaar uit een onderzoek dat werd gehouden door bureau Kiekendief, met steun van de Windvereniging Oostelijk Flevoland, Provincie Flevoland en de gemeenten Dronten en Lelystad.

 

Windshare ziet het als opdracht om de vraag naar participatie in de projectgebieden Oost en West te inventariseren en te bundelen en in overleg met windinitiatieven te komen tot het aanbieden van participatie mogelijkheden aan alle bewoners van deze gebieden.

 

Voor meer informatie kunt u onderstaande twee posters downloaden en bekijken.

Meer info via info@wind-share.nl